Get Adobe Flash player
orange2s.jpg
Sondy
Jaki rodzaj książek wypożyczasz najczęściej?
 
Strona Główna

 

 

24.01. 2016 r. w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce odbyło się wręczenie nagród XXXVII Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego. Gośćmi spotkania byli laureaci konkursu, z-ca wójta Bolesław Wójcik, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz sympatycy biblioteki. Przewodnicząca Jury Katarzyna Kowalczyk odczytała protokół. Nagrody wręczyli z-ca wójta Bolesław Wójcik oraz dyrektor OBP Maria Łaciak. Laureaci I miejsc zaprezentowali swoje utwory. Spotkanie uświetniła grupa dzieci SP Kiczory, którzy przedstawili gadkę I. Grobarczyk "Jako w niebie tak i na ziemi". Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Poniżej protokół Jury.

Jury w składzie:

Przewodnicząca:

mgr Katarzyna Kowalczyk – polonista w Szkole Podstawowej nr1 w Zubrzycy Górnej

Członkowie:

dr Barbara Zgama dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Podwilku

mgr Jadwiga Pilch – kustosz Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

mgr Jolanta Szczęśniak-Basisty - polonista Gimnazjum im. F. Machaya w Jabłonce

Na XXXVII edycję konkursu w kategorii poezja nadesłano 95 utworów, a w kategorii proza 31 tekstów. Udział wzięło 93 autorów.

 

POEZJA

KATEGORIA I DZIECIĘCA DO 9 LAT -KL. I-III

Wyróżnienie – Zuzanna Wojtyczek, kl. II ZS Lipnica Mała

III miejsce – Radosław Brenkus, kl. I SP Nr 4 Lipnica Wielka

III miejsce – Zuzanna Korba, kl. III SP Nr 3 Zubrzyca Górna

II miejsce – Bartłomiej Bandyk, kl. III, SP Nr 1 Lipnica Mała

I miejsce- Karina Stachna, kl. II, ZS Lipnica Mała

 

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12:KL IV-VI

Wyróżnienie – Piotr Nowak , kl. IV SP Podsarnie

Wyróżnienie – Szymon Grucel, kl. IV, SP NR 1 Lipnica Mała

III miejsce – Katarzyna Karkoszka, kl. VI, SP Nr 1 Lipnica Mała

II miejsce – Maciej Stachna, kl. VI, ZS Lipnica Mała za wiersz „Holny skrzypek”

I miejsce -  Oliwia Wierzbiak, kl. VI, SP nr 1 Lipnica Mała

 

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT: GIMNAZJUM

III miejsce – Joanna Kidoń, kl. II, Gimnazjum Lipnica Mała za wiersz „Opedziała mi prababka”

II miejsce  - Martyna Mastela, kl. II, Gimnazjum w Zubrzycy Górnej za wiesz Tajymnica”

I miejsce – Martyna Stachna - kl. II, Gimnazjum w Lipnicy Małej za wiesz „Muzeum Borowego”

 

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT

III miejsce – Marek Kaczmarczyk z Bańskiej Niżnej

II miejsce – Joanna Waresiak, kl. I LO im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce za wiersz „W nowy skole”

II miejsce – Xymena Smreczak, Kl. I ZS Plastycznych Zakopane za wiersz „Moje paradne dziady”

 

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: Poezja gwarowa

Wyróżnienie – Eugeniusz Pastwa, Lipnica Wielka za wiersz „Pieter Borowy”

III miejsca – Agnieszka Kiersztyn, Zubrzyca Górna za wiersz „Kołyska”

II miejsce - Romana Maćkowiak-Stasik, Lipnica Mała

I miejsce Bogusława Warciak, Podsarnie

 

KATEGORIA V DOROSŁYCH POW. 20 LAT: POEZJA W JĘZYKU LITE RACKIM

Wyróżnienie – Magdalena Gołucka - Kuczkowicz, Orawka za wiersz „Moja ziemio orawsko”

III miejsce – Maja Kubacka, Kraków

III miejsce - Emil Biela, Myślenice

II miejsce – Krzysztof Kokot, Nowy Targ

II miejsce – Jerzy Maria Kiersztyn, Zubrzyca Górna

I miejsce – Mariola Kruszewska, Mińsk Mazowiecki za wiersz „Krzesany"

 

KATEGORIA WIERSZ GWAROWY DLA DZIECI

III miejsce –Barbara Brenkus, Lipnica Wielka za wiersz „Herb Orawy”

II miejsce –Karolina Kowalczyk, Lipnica Wielka za wiersz „Paciorek”

I miejsce – Romana Maćkowiak-Stasik, Lipnica Mała za wiersz „Na Śmietanowy pod  Babiom”

 

PROZA

KATEGORIA I DZIECIĘCA DO 9 LAT: KL. I-III

III miejsce – Amelia Zembol, kl. III ZS Zubrzyca Dolna

II miejsce – Patrycja Waresiak, kl. III SP Nr 1 Zubrzyca Górna

I miejsce –Martyna Szpak, kl. III SP Nr 3 Zubrzyca Górna

 

KATEGORIA II DZIECIĘCA DO LAT 12: KL IV-VI

II miejsce – Julia Stopka, Kl.  SP Nr 2  Zubrzyca Górna

I miejsce -  Artur Olesiński kl. IV, SP nr 2 Lipnica Mała

 

KATEGORIA III DZIECIĘCA DO 15 LAT: GIMNAZJUM

Wyróżnienie – Paweł Gwiżdż, kl. III, Gimnazjum w Lipnicy Małej

III miejsce – Karolina Papaj, kl. III, Gimnazjum w Zubrzycy Dolnej

II miejsce -  Piotr Bartkowiak kl. III, Gimnazjum w Zubrzycy Górnej

I miejsce -   nie przyznano

 

KATEGORIA IV MŁODZIEŻOWA DO 20 LAT:

Wyróżnienie – Dawid Stopka, Liceum Integracyjne w Czarnym Dunajcu

III miejsce – Julita Bosak, kl. I LO im Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

II miejsce  - nie przyznano

I miejsce Paulina Moniak, kl. II LO im. Goszczyńskiego w Nowym Targu

 

TEKSTY GWAROWE

III miejsce – Karolina Kowalczyk, Lipnica Wielka

III miejsce – Józefa Kierpiec, Harkabuz

II miejsce – Irena Grobarczyk, Zubrzyca Górna

II miejsce – Paulina Pawlak-Kott, Zubrzyca Górna

I miejsce -  Władysława Omylak, Zubrzyca Dolna

Uwagi końcowe:

Prace nadesłane na XXXVII Konkurs Literacki im. Piotra Borowego są różnorodne pod względem tematycznym. Poziom konkursu jest dobry, a w poszczególnych kategoriach zróżnicowany. Jury zaobserwowało, iż nowa kategoria Wiersz dla dzieci, która pojawiła się w zeszłym roku, spotkała się z dobrym przyjęciem. Po raz kolejny nadesłano kilka wierszy dla dzieci. Jury jednocześnie przypomina, że teksty z tej kategorii mają być napisane gwarą.

I w tym roku znów konkurs przekroczył granice Orawy, gdyż wzięli w nim udział Autorzy spoza Podtatrza. Jeśli chodzi o kategorie dziecięce, w konkursie biorą udział przede wszystkim uczniowie ze szkół w: Lipnicy Małej, w Zubrzycy Górnej i Dolnej, a także z Lipnicy Wielkiej. W tym roku w kategorii czwartej, czyli szkół ponadgimnazjalnych pojawiło się więcej prac niż normalnie.

Popularne tematy w tym roku to: Jabłonka, dawne życie na Orawie, przyroda, Babia Góra, święci, muzyka, babka, dziadek, gaździna, wyposażenie orawskiej izby, a także orawskie zwyczaje. Młodzież porównuje też chętnie współczesną i dawną Orawę. Spośród ważnych postaci pojawili się: patron konkursu Piotr Borowy, Jan Paweł II i Heródek.

Jury docenia wkład pracy rodziców i nauczycieli. Po raz kolejny w tekstach dziecięcych pojawiły się stare, dziś właściwie zapomniane orawskie słowa. Nadal nie brakuje prac, w których słownictwo gwarowe miesza się z wyrazami ogólnej polszczyzny, ale to przecież wynik przeobrażeń, które dokonują się w naszym środowisku. Jury proponuje, aby w naszym konkursie zrezygnować z najmłodszej kategorii wiekowej, gdyż zbyt mocno dorośli ingerują w kształt tych utworów.

W tym roku w kategorii dorosłych znów było więcej gawęd - nie tylko humorystyczne, ale także traktujące o orawskiej tradycji. W poezji nie zabrakło wyszukanych środków artystycznych, ekspresji, zabawy słowem itp.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom za udział w XXXVII Konkursie Literackim im. Piotra Borowego oraz jego Organizatorom za bardzo dobrą współpracę. Gratulujemy Laureatom. Wszystkich zapraszamy do udziału w konkursie za rok.

Galeria

 

 

 

W dniu 15.11.2016r. w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce odbyły się lekcje muzealne pt. ”Moja mała Ojczyzna” W warsztatach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej i gimnazjum w Orawce. Lekcje poprowadziła Pani Wiktoria Kowalczyk z  Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu. Przybliżyła uczniom historię ekspansji Niemiec na Polskę, skupiając się na terenach Podhala i Orawy.

Przypominamy że w OBP do końca grudnia można oglądać wystawę „Kampania polska 1939 w dokumencie i na fotografii” Zainteresowane  udziałem w warsztatach szkoły prosimy o kontakt z biblioteką.

Galeria

 

W dniu 7.11.2016r. w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce odbyło się otwarcie wystawy „Kampania polska 1939 w dokumencie i na fotografii”. Wystawa zawiera szereg akcentów dotyczących działań wojennych na Orawie. Znajdziemy tutaj wiele dokumentów nigdzie dotąd nie publikowanych. Wernisażowi towarzyszyła promocja dwóch publikacji książkowych: „ W służbie Rzeczypospolitej. Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych” oraz „Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni wieków” pod red. naukową Roberta Kowalskiego. Autor w ciekawy sposób opowiedział o wystawie i wymienionych publikacjach.

Uczestnikami spotkania była m.in. młodzież Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

Wystawę można oglądać do końca grudnia 2016 r. zaś książki wypożyczyć  w bibliotekach.

Wystawie towarzyszyć będą warsztaty dla różnych grup wiekowych. Pierwsze zajęcia  odbędą się 15 listopada 2016 r.  Zainteresowane udziałem w warsztatach szkoły, prosimy o kontakt z OBP w Jabłonce.

Galeria