+48 18 26 523 79

[email protected]

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

XXXIX Konkurs Literacki im. Piotra Borowego

borowyOrganizatorzy XXXIX Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konkursie.

Regulami konkursu

Karta zgłoszenia

 

Organizatorzy: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Orawskie Centrum Kultury  w Jabłonce, oraz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zwracają się z uprzejmą prośbą o przekazanie wszystkim osobom zainteresowanym (uczniom, młodzieży, nauczycielom oraz innym twórcom z terenu Orawy i spoza) informacji  o organizowanym konkursie, który jest związany z twórczością  literacką Orawy. Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i przesłaniem na adres siedziby OBP karty  zgłoszenia wraz z utworami konkursowymi wg zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. 

Karty zgłoszeń należy nadesłać do dnia 5.11.2018 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22.11.2018 r. (czwartek) godz. 15.00 w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce. 

Prosimy o terminowe nadsyłanie prac, decyduje o tym stempel pocztowy do dnia 5.11.2018 r.
Szczegóły w załącznikach.