+48 18 26 523 79

biblioteka@obporawa.pl

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

XLIII Konkurs Literacki im. Piotra BorowegoOrganizatorzy XLIII Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konkursie.


        Organizatorzy: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Orawskie Centrum Kultury  w Jabłonce, oraz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej zwracają się z uprzejmą prośbą o przekazanie wszystkim osobom zainteresowanym (uczniom, młodzieży, nauczycielom oraz innym twórcom z terenu Orawy i spoza) informacji  o organizowanym konkursie, który jest związany z twórczością  literacką Orawy. Prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i przesłaniem na adres siedziby OBP karty  zgłoszenia wraz z utworami konkursowymi wg zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
    Karty zgłoszeń należy nadesłać do dnia 31.10.2022 r.  O terminie ogłoszenia wyników zostaną Państwo poinformowani w oddzielnym piśmie.
Prosimy o terminowe nadsyłanie prac, decyduje o tym stempel pocztowy do dnia 31.10.2022 r.
Szczegóły w załącznikach.


Regulamin

Oświadczenie prawa autorskie

Klauzula zgody

Karta zgłoszenia

 

"Nawiasem mówiąc"

 

Zapraszamy na spotkanie autorskie i promocję tomiku wierszy pana Zbigniewa Tlałki  p.t. "Nawiasem mówiąc" . Spotkanie odbędzie się w Orawskim Centrum Kultury w piątek 7.10.2022r. o godz. 17.00

Wydarzenie to realizowane jest w ramach zadania „Orawskie spotkania z baśnią, legendą, wierszem i gawędą". 

Projekt Dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Legendy spod Babiej Góry.

Babiogórskie legendy i książka „Podania i legendy o świętych i cudach spod Babiej Góry, Tatr i Pienin” były tematem spotkania autorskiego z panem Bartłomiejem Grzegorzem Salą, historykiem, etnologiem, krajoznawcą, eseistą, pisarzem. Pan Sala jest autorem książek, w których w obrazowy sposób przedstawia rozmaite tradycje ludowe i traktuje je jako element kulturowego dziedzictwa. W czasie spotkania w ciekawy sposób opowiedział o świętych i cudach związanych z naszym regionem.

Uczestnikami spotkania byli m.in. seniorzy i młodzież. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach programu „Orawskie spotkania z baśnią, legendą, wierszem i gawędą” Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zdjęcia

Narodowe Czytanie 2022

 

Za nami XI edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą były Ballady i Romanse Adama Mickiewicza. Wydane w 1822 r. w Wilnie, do dzisiaj niezwykle popularne a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego ogłoszony w 2022 r. z okazji 200–lecia wydania zbioru.
Przy pięknej słonecznej pogodzie i akompaniamencie orawskiej muzyki z udziałem nauczycieli, radnych, artystów, literatów, młodzieży, seniorów, przedstawicieli Związku Podhalan, pracowników Instytucji Kultury i mieszkańców czytano fragmenty wybranych ballad i romansów.
Uczestnikami wydarzenia była młodzież szkolna oraz mieszkańcy i turyści przebywający na Orawie.
Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja, promocja polskich dzieł literackich w przestrzeni publicznej. Ma na celu propagowanie polskiej literatury, popularyzację czytelnictwa a także wzmacnianie narodowej tożsamości.

Zdjęcia