+48 18 26 523 79

biblioteka@obporawa.pl

Orawska Bibiloteka Publiczna

ul. Sobieskiego 13
34-480 Jabłonka

pon, wt, czw, pt: 800 - 1700
śr: 800 - 1600
sob: 900 - 1400

Wyniki naboru

 Jabłonka 22.02.2024

 

Informacja o wynikach naboru

 

Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce informuje o wynikach naboru na wolne

stanowisko pracy w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce

BIBLIOTEKARZ

 

Informuję , że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Katarzyna Mastela zamieszkała w Podwilku

 

Uzasadnienie wyboru :

Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne podane w ogłoszeniu o naborze.

Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej ( II etap naboru ) kandydatka wykazała

się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej wymaganej do pracy na tym stanowisku.